„Vilniaus prekyba“ 2015 m. daugiausiai augo užsienio rinkose