„Vilniaus prekybos“ valdybos pirmininke išrinkta Jolanta Bivainytė